Otizm Nedenleri Nelerdir?

Otizm nedenleri nelerdir sorusuna cevap bulacağınız bu yazımızda, otizmin tedavisi ve belirtileri hakkında da kısa bilgiler yer almaktadır. Nedenlerinden ziyade, görülen belirtiler neticesinde uzman doktor kontrolüne gitmek, erken tanı ve tedavide daha fazla verim alınabilmesi için önemli olup, mutlaka ihmal edilmemelidir.

Otizm kişinin sosyal etkileşim ve iletişimde gerilik yaşadığı, karmaşık bir beyin yapısı sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kişi diğer insanlarla yeteri kadar etkileşim kuramamakla birlikte, konuşma ve anlama becerileri de oldukça zayıftır.

Otizm Nedenleri

Otizm Nedenleri
Otizm Nedenleri

Otizm nedenleri konusunda, uzun yıllardır çok geniş kapsamlı araştırmalar yapıldığı bilinmektedir. Her ne kadar bu araştırmalar kapsamında otizm nedenleri hakkında daha detaylı bulgulara rastlanmış olunsa da, otizme sebep olan faktörler tam olarak netlik kazanmamıştır.

Otizmin en önemli nedeni, beyin hücreleri arasında mesaj taşıma görevi bulunan iletkenlerin fazla ya da eksik olması veya görevlerini tam olarak yerine getiremedikleri gerekçesi gösterilmektedir.

Yukarıdaki bulgu otizm nedenleri arasında önemli ölçüde yer tutuyor olsa da, bu iddia yüzde 100 ispat edilmiş değildir. Bunun dışında yapılan birçok araştırma, genetik bir takım etkenlerin otizmi tetiklediğine dair işaretler vermektedir.

Örneğin tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerine göre otizm olma risklerinin fazla olması, bu araştırmalar sonucunda tahmin edilmektedir. Ayrıca otizmli bir bireyin kardeşinin de otistik olabilme olasılığı, normal insanlara göre 50 kat daha fazla tahmin edilmektedir.

Son 30 yıla baktığımızda otizmin nedenleri hakkında ciddi araştırmalar yapıldığını, bu araştırmalar neticesinde her ne kadar net bulgular elde edilemese de, önemli mesafeler kat edildiğini söylemek mümkündür.

Bu araştırmalar kapsamında beyin hasarının da otizm için bir neden olabileceği düşünülmektedir.  Yani çevresel bir takım etkenler nedeniyle beyinde oluşacak hasarlarda, otizm açısından bir belirti kabul edilmektedir. Çevresel faktörler sebebiyle beyinde oluşabilecek virüs ya da virüslerinde, otizm nedenleri arasında olabilme ihtimali üzerinde durulmaktadır.

Kısacası özetleyecek olursak; otizm nedenleri tam olarak netlik kazanmamakla birlikte, çevresel faktörlerle beyinde görülecek hasarlar, genetik nedenler ve beyin hücreleri arasında iletişim sağlamakla görevli iletkenlerin eksik ya da fazla olması sebebiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Otizmde Hangi Belirtiler Görülür?

 • Kişi göz teması yapmakta zorlanır.
 • Sallanmak ve el çırpmak gibi hareketleri, sıklıkla tekrar eder.
 • Oyuncaklarla oynamayı bilmez.
 • Alıştığı şeylerin değiştirilmesinden, asla hoşlanmaz.
 • Çok az arkadaşlık kurar ve arkadaşları ile fazla oynamaz.
 • Nesneleri gözlerine iyice yaklaştırarak, sıra dışı bir inceleme metodu gösterirler.
 • Sohbet etme becerileri zayıftır.
 • Duydukları şeyleri, farklı ortamlarda gün boyu tekrar edebilirler.
 • Senaryolu oyun oynamakta zorlanırlar.
 • İsmi ile hitap edildiğinde, bunu dikkate almazlar.
 • Konuşma becerileri zayıftır. 2-3 yaşına gelmesine rağmen bir sözcük dahi bilmeyebilir. Ya da basit sözcükleri bir araya getirerek, cümle kuramayabilir.

Otizm Zeka Geriliği midir?

Otizm hakkında oldukça yanlış bilinen bilgilerden birisi de, otizmin bir zeka geriliği olduğu yönündedir. Otizm zeka geriliği olmayıp, otistik bireyler ile normal bireyler aynı zekaya sahiptirler. Ancak beyin işleyişlerinin normal insanlara göre farklı olması, onların zeka geriliğine sahip olduklarının zannedilmesine sebep olmaktadır.

Örneğin ünlü bilim insanları olan Einstein, Thomas Edison ve Nikola Tesla gibi kimselerin otistik bireyler olduğunu söylersek, sanırım bu sorunun cevabı çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır.

Her ne kadar otistik bireylerin zeka geriliğine sahip olmadıklarını söylesek de, bunun bir genelleme olduğu da unutulmamalıdır. Otistik bireylerin zeka geriliğine sahip olma yüzdeleri, normal bireylere göre elbette çok daha fazladır.