Otizm Ne Demek? Otizmin Başlıca Nedenleri

Otizm ne demek sorusuna anlaşılır bir dille cevap verecek olursak; “Otizm bireylerin  sosyal etkileşimlerde çok sıra dışı davranış biçimlerine sahip olup, aşırı derecede içe kapanıklılık gösterme halleridir” diyebiliriz. Günümüzde dünya genelinde oldukça yaygın olan otizm, nedeni tam olarak bilinmeyen bir rahatsızlık olarak ön plana çıkmaktadır.

Otizm ne demek

Otizm ne demek

Otizm Ne Demek

Otizm ne demek sorusuna cevap verdikten sonra, en fazla merak edilen konulardan birisi olan, otizmin başlıca belirtileri hakkında bilgiler vermek, otizm rahatsızlığının tam olarak anlaşılması ve erken tanı konulması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

İşte otizmin başlıca belirtileri

  • Otizmli bireyler genellikle göz teması kurmaktan kaçırdıkları gibi, sıra dışı göz temaslarında da bulunabilmektedirler. Örneğin gözlerini bir anda gözlerimize dikmek, veya göz göze geldiğinizde sıra dışı hareketlerle gözlerini kaçırmak bunlardan birisidir.
  • Senaryolu oyunlar oynama konusunda, fazla beceri ortaya koyamazlar. Örneğin doktorculuk ya da evcilik gibi oyunlar oynamak, onlar için oldukça zor olabilir.
  • Kendisine seslenildiği halde cevap vermeyebilir
  • Oldukça gereksiz ve alakasız ortamlarda tekrarlayıcı sözler sarf edebilir. Hatta daha önce farklı ortamda dile getirdiğiniz ya da kendisinin söylediği bazı sözleri, bu alakasız ortamlarda peş peşe sıklıkla tekrar edebilirler.
  • Vücut hareketlerinde de sıra dışı bulgular görülebilir. Örneğin sürekli çırpınmak ya da sallanmak, otizmin başlıca belirtileri arasında yer almaktadır.
  • Objeler ile olan ilişkileri, normal çocuklara göre oldukça farklıdır. Hiç gereksiz yere eşyaları bir sıra haline getirmeye çalışabilirler ya da eşyaların döndürerek konumlarını değişebilirler.*
  • Otizmin başlıca belirtileri arasında, çocuğun gözlerini bir noktaya dikerek sürekli bakması gibi farklı davranış biçimleri de yer almaktadır. Elbette ki bazen bu davranış biçimlerini sergilemek tek başına bir belirti olmasa da, bunu sık sık ve uzun süreli yapmak, otizmin belirtileri arasında önemli bir yer tutmaktadır.
  • Farklı alanlara ilgi duymaları da, bir belirti olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin araba kazaları ya da uzay bilimlerine karşı ilgilerinin yoğun olması, diğer belirtilerden herhangi biriyle görüldüğü takdirde önemli bir belirti sayılabilir.
  • Yaşıtları ile aralarında önemli ölçüde konuşma geriliğinin olması da, otistik çocuk belirtileri arasındadır. Örneğin 2 yaşına kadar hiçbir sözcük telaffuz edemedikleri gibi, 3 yaşından büyük olmasına rağmen basit cümleler kurmaktan dahi yoksun olabilirler. Örneğin “anne git” demek gibi basit cümleler kurmak dahi, onlar için bazen çok zor olabilir.
  • Nesneleri koklamak ya da gözlerine iyice yaklaştırarak incelemek gibi sıra dışı davranış biçimleri gösterebilirler. (1)

Otizm tedavisi ve eğitim

Otizm ne demek? Sorusunun cevabı kadar merak edilen bir diğer husus da, otizmin tedavi yöntemleri hakkında bilgilerdir. Elbette ki modern tıp yöntemleri, otizm tedavisinde kullanılan birinci önceliğe sahip yöntemidir. Otizmin tedavisinde en önemli yöntemlerden birisi de, eğitimdir. Bu nedenle çocuğun eğitiminde başta aile bireyleri olmak üzere, çocuğu tanıyan ve etkileşim halinde olan herkese bu konuda büyük görevler düşmektedir.

Otizm tedavisinde ciddi anlamda başarı elde etmek için, erken tanı konulması son derece önemlidir. Tedavi sürecinde otizmin çocuk üzerindeki etkileri yönünde bir strateji belirlemek, otizmin etkilerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Yapılan araştırmalar yine otizmli çocukların özel eğitim almaları durumunda, son derece olumlu reaksiyonları görülmesine neden olmuştur. Çocuğa verilecek özel terapi yöntemleri ile fiziksel ve düşünsel becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Bunun yanında eğitimsel tedavi süreci, tıbbi birçok yöntem ile desteklenmelidir.

Otizme ne sebep olur?

Yukarıda otizm ne demek? Sorusuna genel hatları ile detaylı bilgiler verdikten sonra, otizme sebep olan bulgular hakkında da kısa bir açıklama yapalım. Her ne kadar otizmin sebepleri araştırılıyor olsa da, günümüzde otizmin nedeni tam olarak ortaya konulamamıştır. Ancak otizme neden olduğu tahmin edilen bir takım bulgularda ulaşılmıştır. Ancak bu bulgular hiçbir şekilde kesinlik kazanmamıştır. Bu bulgulardan birisi, hücrelerin arasında mesaj taşımakla görevli olduklarını söyleyebileceğimiz kimyasal bir takım aracıların, fazla ya da eksik olması durumudur. Ayrıca elde edilen ancak ispatlanamayan bulgulardan birisi de, genetik yapıdır. Örneğin tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerine göre otizmli olma ihtimalleri daha fazla olarak görülmektedir.

Hamilelikte alınan folik asit otizm riskini azaltıyor.

İngiltere Leeds Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucuna göre, hamilelik döneminde folik asit alımının, otizm riskini azalttığını ortaya koymaktadır. Gebelik öncesinde ve esnasında alınan folik asitin, omega 3 yağ asidi ve diğer vitamin ve minerallerle etkileşim kurarak, otizmin önlenmesi konusunda önemli ölçüde yararlı olduğu görülmüştür. Yine yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki, erkek bebekler kız bebeklere nazaran 3 kat daha fazla otizm olma riskine sahiptirler. Bu etkinin biyolojik bir etken olduğunu söyleyen uzmanlar, erkek bedenlerinin ve yapısal durumlarının bu riski artırdığını düşünmektedirler. (2)