Otizm Eğitimi ve Otizmde Eğitimin Önemi

Otizm eğitimi, otizm rahatsızlığında uygulanan en önemli tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Otizm eğitimi hakkında çok detaylı bilgilerin yer aldığı bu yazımızda, eğitimin otizme kattığı olumlu sonuçlar ve otizmde eğitimin önemi hakkında, kapsamlı bilgilere de yer verilmiştir.

Otizm Eğitimi

Otizm eğitimi önemine vurgu yapmıştık. Otistik bireylere verilecek eğitim, aynı zamanda tedavinin önemli bir parçasıdır. Otistik bireylere verilecek eğitim türleri ise, aşağıdaki gibidir.

Otizm Eğitimi
Otizm Eğitimi

Ailede Eğitim

Otizm eğitimi kapsamında çocuğa verilecek eğitim kollarından birisi de, ailede eğitimdir. Aile otistik çocuklarının hoşuna gidecek oyun ve etkinlikler bularak, onları bu etkinliklere dahil olmaya teşvik etmelidir. Bu sayede çocuğun gelişimsel becerileri arttırma ve otizm etkilerini azaltma amaçlanmaktadır.

Günde birkaç kez yapılabilecek bu etkinlikler, gelişim ve iletişim bozukluklarının önüne geçmeye yardımcı olacaktır. Ailede verilecek bu eğitimde dahi, çocuğun dikkatini dağıtabilecek oyuncak ve diğer araç gereçler, eğitim ortamında bulunmamalıdır.

Otizm belirtileri arasında gösterilen rutinin bozulmasına verilen tepki unutulmayarak, çok gerekmedikçe eğitim verilen ortamın ya da daha doğru ifadeyle evdeki eşyaların yerlerinin değiştirilmemesi de önemlidir. Eşyaların veya evdeki diğer rutinlerinin değişmesi durumunda aşırı tepki vererek, eğitime dahil olmaktan kendini soyutlayacağı düşünülerek, rutinleri bozulmamalıdır.

Eğer ki eğitim verilecek mekanın değişmesi zaruri ise, ya da başka bir eve yerleşmeyi düşünüyorsanız, önceden çocuğu ortama alıştırmaya çalıştıktan sonra değişiklik yapmanız daha iyi olacaktır.

Eğitim Uygulamaları

Otizm eğitimi için uygulamaya konulan eğitim uygulamaları da, özel eğitim kurumları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda sunulan eğitim uygulamalarında öncelikli olarak, çocuklarda geri kalmış becerilerin kazanılmasının sağlanmasıdır. Sonrasında ise çevredeki insanlarla kaynaşma ve yaşıtları ile oyun oynama becerilerine yönelik çalışmalar düzenlenir.

Otizm eğitimi uygulamalarında, hangi eğitim programının uygulanacağı, çocuk üzerinde yapılan bir takım testler sonucunda netlik kazanmaktadır.

Model Alma Eğitimi

Gerek otistik olsun gerek olmasın, her çocuğun eğitiminde rol modele ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Konuşmalarındaki motor becerileri, genelde bu rol model sayesinde gelişmektedir. Otistik bireylerde bu durum, daha fazla önem taşımaktadır. Bu nedenle model alma yöntemi, otizm eğitimi kapsamında uygulanan yöntemlerden birisidir.

Bu eğitim yönteminde en fazla kullanılan yöntem, video yöntemidir. Çocuktan videodaki kişiden gördükleri ve duydukları şeyleri yapması istenmektedir.  Çocuk videoda gördüklerini becerileri ölçüsünde yapmaya çalışırken, çocuğun videosu çekilir ve ileride kendi davranışlarını model olarak alması öğretilir.

Etkinlik Çizelgeleriyle Öğretim

Beceri kazandırmak için kullanılan, başlıca eğitimler arasında yer almaktadır. Bu eğitimin temel amacı ise, becerilerin bir anda kazandırılması değil, küçük parçalar şeklinde kazandırılmasıdır.

İlk olarak otistik bireye kazandırılması hedeflenen beceriler, küçük parçalara bölünerek ortaya bir çizelge çıkarılır. Örnek vermek gerekirse bir eğitim boyunca yemek yemeye dair her şeyi öğretmek yerine, kaşık tutması öğretilebilir. Ya da tuvalet ihtiyacını nasıl görmesi gerektiğine dair bir eğitim vermek yerine, öncelikle kıyafetini nasıl açıp kapatacağı konusunda eğitim verilir. Sonrasında ise, diğer becerilere geçilir. Böylelikle adım adım, her şey detaylı bir şekilde öğretilmektedir.

Uygulamalı Davranış Analizi

Otizm eğitimi kapsamında verilen eğitimlerden birisi de, uygulamalı davranış analizi eğitimidir. Buradaki amaç otistik bireyin davranışlarının yanı sıra, bu davranışlarla alakalı çevresel niteliklerinde analiz edilerek, uygun terapi ve eğitim programının çıkarılabilmesidir. Aslında tabloya uzaktan baktığımızda, direkt olarak bir otizm eğitimi gibi görülmemektedir. Her ne kadar direkt bir eğitim olarak görülmese de, bu yöntem sayesinde çocuğun gelişimine engel olan etkenlerin saptanarak ortadan kaldırılması açısından son derece önem taşımaktadır.

Otizm Eğitimi Önemli midir?

Otizmde eğitim hakkında verdiğimiz bilgileri, otizm eğitimi önemli midir? Sorusunun cevabını vererek taçlandırmak, konunun daha doyurucu olma niteliğine kavuşmasında faydalı olacaktır.

Otizm rahatsızlığının kesin bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen, iyi bir özel eğitim ile otizm etkilerinin önemli ölçüde azaltıldığı ve hatta birçok etkinin ortadan kalktığı bilinmektedir. Bu sebeple otizmde eğitim, tedavinin en temel alanlarından birisidir. Kesinlikle ihmal edilmemekle birlikte, otistik bireylerin eğitim süreçlerine, mümkün olduğunca çok tanıdık insanların dahil edilmesi gerekmektedir. Aile bireylerinin eğitime katılımı, tedavinin tamamı kadar önem arz etmektedir. Bunun dışında anne ve baba çocuğun rahatsızlığı hakkında çocuklarını tanıyan kişilere ve arkadaşlarına bilgi vermeli, çocuğa davranış ve söylemlerde nasıl hareket etmeleri gerektiğini iyi bir şekilde anlatmalıdır.