Bebeklerde Otizm Belirtileri

Bebeklerde otizm belirtileri hakkında detaylara inmeden önce, otizmin kısa bir tanımını yapmak oldukça faydalı olacaktır.

Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan ve ömür boyu devam eden, kişide görülen bir sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu rahatsızlığıdır.

Bebeklerde Otizm Belirtileri

Bebeklerde Otizm Belirtileri
Bebeklerde Otizm Belirtileri

İsmi İle Çağırdığınızda İlgisiz Kalırlar

Kendi yaşıtları farklı bir ses duymasına rağmen sese yönelirken, otistik bebekler ismi ile seslenildiği halde buna kayıtsız kalmaktadırlar. Bebeklerde otizm belirtileri arasında sıklıkla görülen bu belirti, çocukluk dönemine kadar görülüyor olsa da, ilerleyen yaşlarda önemli oranda ortadan kalkmaktadır.

Göz Temasları Zayıftır

Çocukluk döneminde utangaçlık duygusu sebebiyle göz teması kuramasalar da, bebeklik döneminde de göz temaslarının oldukça zayıf olduğu görülmektedir. Otistik bebekler, başkaları ile göz temasından kaçınabilir ve hatta hiçbir şekilde göz teması kurmayabilirler.

Senaryoya Dayalı Şeylerden Uzaktırlar

Bebeklerde otizm belirtileri arasındaki en belirgin ipucu, senaryolu çok basit oyunları oynama becerilerinin yok denecek kadar az olmasıdır. Bu nedenle evcilik, doktorculuk gibi oyunlar çocuklara mahsus etkinlikler olsa da, bebeklere uygun senaryolu oynama konusunda oldukça geriden gelirler.

Nesneleri Dikkatli İnceleme

Bebeğin oyuncak ya da farklı bir nesneyi göz hizasına kaldırarak dikkatli bir şekilde incelemesi de, bebeklerde otizm belirtileri arasında yaygın bir şekilde görülmektedir.

Özellikle oyuncaklarını yüz hizasına kaldırarak, gözlerini büyütüp dikkatli bir şekilde uzun uzun incelerler.

Oyuncakları Atabilirler

Bir diğer önemli belirtide, henüz uzun süre oynayıp sıkılmamış olsalar da, oyuncaklarını her vermenizde onu atarak farklı bir davranış sergileyebilmektedirler. Bebeğin oyuncaklarını sıklıkla artması, önemli bir otizm belirtisi olarak görülmektedir.

El İşaretleri Kısıtlıdır

Yaşıtları birçok konuda el işaretlerini rahatlıkla kullanırken, otistik bebek bu konuda oldukça zayıftırlar. Bir şey isterken el işareti ile göstermez, ya da vereceği tepkilerde el işaretlerini kullanmazlar.

Çok Geç Ses Çıkarırlar

Bebeklerde otizm belirtileri arasında, ses çıkarmada gelişmişlikte önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle yaşıtlarına oranla, çok geç ses çıkarırlar. Bu süre bazen, oldukça uzun olabilmektedir.

Gülümseme

Kendisine bakan ya da kendisi ile oynamak isteyen kişilere karşı, çok az gülümserler. Hatta bazen hiç gülümseme göstermeyebilirler. Sizin onunla olan etkileşiminizin amacını tam olarak anlayamadıkları için, onunla uğraşmak ve oynamak istemenize kısıtlı tepkiler verebilirler.

Taklit Etme Becerisi

Başkalarının çıkardığı sesleri ya da yaptıkları hareketleri taklit etme konusunda, son derece zayıftırlar. Belirli bir yaşa kadar taklit becerileri hiç gelişmeyebilir. Hatta uzun bir süre bu konuda, oldukça kısıtlı davranabilirler.

Bebeklerde Otizm Neden Görülür?

Bebeklerde görülen otizm nedenleri hakkında, net bir bulgu yoktur. Ancak yıllardır yapılan araştırmalar neticesinde, genetik faktörler, çevresel faktörler neticesinde oluşan beyin hasarları ve beyin hücreleri arasında mesaj taşıyan iletkenlerde görülen sıkıntıların, bebeklerde otizme neden oldukları yönünde bulgulara rastlanmıştır.

Çift yumurta ikizlerinin tek yumurta ikizlerine göre ikisinin birden otistik olma riski daha azdır. Yani tek yumurta ikizlerinin ikisinin birden otizm olma riskleri, bir hayli fazladır. Yine genetik faktörlere baktığımızda, otistik bir çocuğun doğacak kardeşinin de otistik olmak olasılığı, normal bireylere nazaran neredeyse 50 kat daha fazladır.

Beyin hücreleri arasında mesaj taşıyarak iletişimi sağlamakla görevli olan iletkenler, otistik bireylerde daha fazla ya da eksik olabilmektedir. Bu çocuğun otistik olmasında büyük paya sahiptir. Ayrıca bu iletkenlerin görevlerini tam olarak yerine getirememeleri de, otizmin nedenleri arasında gösterilmektedir.

Son olarak çevresel herhangi bir etki ile beyin hücrelerinin hasara uğramasının da, otizme sebep olduğu düşünülmektedir.